Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

0. Nasza Strona - Charakterystyka

0.    Wprowadzenie                        www.bractwomadroscizyciowej.pl

 

W kwietniu 2014 roku Bractwo Mądrości Życiowej podjęło decyzję, o rozpoczęciu opracowywania naszej strony internetowej. Inspiracją tej decyzji były artykuły prof. Marcina Króla w Gazecie wyborczej (z 8.02.2014 i 29.03.2014.). Uruchamianie strony internetowej rozpoczęliśmy od opracowania „Charakterystyki naszej strony internetowej” (w ramach Działalności Informacyjno-Promocyjnej DIP). Obecnie, po zebraniu rocznych doświadczeń, w czerwcu 2015 roku zaczęliśmy opracowywać nową wersje naszej strony internetowej i korygować wersję istniejącą w Internecie.

 

 

1.    Nasza nowa wersja strony internetowej

 

Obecna nowa wersja naszej strony internetowej jest 3-cią wersją. Opis tej 3-ciej wersji przedstawiamy w niniejszej „Charakterystyce naszej strony internetowej”. Wersja ta składa się z 7-ciu następujących części (oznaczonych kodami cyfrowymi od 0-6). Są to:

 

0. Charakterystyka naszej strony internetowej (niniejsza cześć)
1. O nas. (to aktualna w pigułce charakterystyka Bractwa BMŻ)
2. Charakterystyka Bractwa Mądrości Życiowej BMŻ (to ogólna charakterystyka Bractwa BMŻ)
3. Charakterystyka Projektu Podręcznika Mądrości Życiowej PMŻ
4. Charakterystyka Projektu „Edukacyjne Wspólnoty Internetowe EWI”
5. Charakterystyka Projektu „Internetowe Kluby Dialogu JKD”.
6. Wykaz wybranych artykułów WWA.

 

Czytaj więcej: 0. Nasza Strona - Charakterystyka

1. O Nas - kim jesteśmy?

1.    Kim jesteśmy?

 

Bractwo Mądrości Życiowej jest to nieformalna organizacja osób, których łączą wspólne: zainteresowania, idee, cele i zadania. Bractwo jest wspólnotą, której sensem istnienia jest krzewienie mądrości życiowej.

 

Mądrość życiowa to narzędzie do odkrywania prawdy o: wszechświecie, świecie, wspólnotach człowieczych i człowieku, lub krócej o wszelkim bycie, czyli wszechbycie. Prawdy umożliwiającej doskonalenie naszego życia.

Czytaj więcej: 1. O Nas - kim jesteśmy?

2. Charakterystyka Bractwa Mądrości Życiowej

0.    WPROWADZENIE

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest krótka charakterystyka Bractwa Mądrości Życiowej. Bractwo jest to nie formalna organizacja osób, których łączą wspólne: zainteresowania, idee, cele i sposoby ich osiągania. Bractwo jest wspólnotą, której sensem istnienia jest krzewienie mądrości życiowej. Mądrości życiowej, jako narzędzia do odkrywania prawdy o naszym życiu.

 

W niniejszym opracowaniu opisaliśmy w kolejności:

 

1) Problemy dzisiejszej rzeczywistości – inspirujące nas do powołania Bractwa,
2) Możliwości rozwiązywania dzisiejszych problemów życiowych,
3) Przyczyny braku rozwiązań problemów,
4) Propozycje rozwiązań problemów,
5) Propozycje sposobów realizacji rozwiązań,
6) Uzasadnienie propozycji,
7) Uwagi końcowe,

Czytaj więcej: 2. Charakterystyka Bractwa Mądrości Życiowej

3. Charakterystyka Podręcznika Mądrości Życiowej

1.    Wprowadzenie

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest krótki opis projektu Podręcznika Mądrości Życiowej (w skrócie PMŻ). Podręcznik jest propozycją światopoglądu rozumnego człowieka XXI wieku. Opracowanie jest opisem 3-ciej części charakterystyki strony internetowej Bractwa. Jest to 3-cia wersja tej części opracowana w czerwcu 2015 roku, w ramach działalności informacyjno – promocyjnej (DIP). Jest syntezą informacji (w pigułce) zawartych w dokumentacji Podręcznika.

 

Projekt Podręcznika jest syntetyczną kompilacją „ziarenek prawdy i mądrości” o człowieku i świecie, zebranych z wybranych pozycji literatury, wyszczególnionych w załącznikach 9.2.- 9.4. Literatura ta była i jest: inspiracją, podstawą i uzasadnieniem proponowanych w Podręczniku rozwiązań.

 

Podręcznik jest zbiorem propozycji – tematów: rozmów i dyskusji o mądrości życiowej i zaproszeniem do wspólnych dalszych przemyśleń, problemów przedstawionych w Podręczniku. Zawarte w podręczniku stwierdzenia nie są ani pewnikami- aksjomatami ani niepodważalnymi dogmatami.

 

Czytaj więcej: 3. Charakterystyka Podręcznika Mądrości Życiowej

4. Charakterystyka Edukacyjnych Wspólnot Internetowych

1.    Wprowadzenie

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest krótki opis Projektu Edukacyjnych Wspólnot Internetowych (w skrócie EWI). Projekt jest to opis organizowania i działania wspólnoty prowadzącej działalność E-edukacyjną. Opracowanie jest opisem 4-ciej części charakterystyki strony internetowej Bractwa. Jest to trzecia wersja tej części opracowana w czerwcu 2015 roku, w ramach działalności informacyjno – promocyjnej. Jest syntezą informacji (w pigułce) zawartych w dokumentacji Projektu EWI.

 

Czytaj więcej: 4. Charakterystyka Edukacyjnych Wspólnot Internetowych

5. Charakterystyka Projektu Internetowego Klub Dialogu

1.    Wprowadzenie

 

Internetowy Klub Dialogu IKD to wspólnota ludzi, którzy chcą prowadzić twórczy dialog ponad podziałami przez internet. Jest to wspólnota ludzi, którzy chcą się wzajemnie zrozumieć i działać wspólnie dla wspólnego dobra. Którzy chcą, stworzyć narzędzie dla każdego do:

 

1)  kierowania życiem człowieka i wspólnot człowieczych, dążących do doskonałości,
2)  rozwiązywania problemów życiowych wynikających z różnych światopoglądów,
3)  umożliwiające godzenia wiary z nauką.

 

Niniejsze opracowanie jest projektem takiego Klubu IKD. Obecna wersja projektu Klubu IKD jest tylko propozycją tematów do: rozmowy, dyskusji i dialogu dla Klubów IKD.

Czytaj więcej: 5. Charakterystyka Projektu Internetowego Klub Dialogu

6. Wykaz Wybranych artykułów inspirujących stronę internetową BMŻ

0.    Wprowadzenie

 

Niniejszy wykaz wybranych artykułów jest 7- mym załącznikiem do 6-ciu części - opracowań, charakteryzujących stronę internetową Bractwa Mądrości Życiowej. Wyszczególnione w wykazie artykuły były inspiracją opracowania charakterystyki Bractwa, oraz są podstawą i uzasadnieniem rozwiązań przyjętych dla strony internetowej Bractwa.

 

Czytaj więcej: 6. Wykaz Wybranych artykułów inspirujących stronę internetową BMŻ