Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

0.0. Problemy Ogólne Wprowadzające

BMŻ. Dokumentacja Bractwa Mądrości Życiowej BMŻ (całość)
0. Dokumentacja Problemów Ogólnych DPO(0.nadzbiór)
0.0. Problemy Ogólne Wprowadzające POW (1.zbiór)
0.0.0. Zagadnienia Ogólne Wprowadzające ZOW (2.podzbiór)
0.0.0.0. Koordynowanie Działalności Bractwa KDB (3.naddział)
0.0.0.0.1. Program Działania w roku 2017 wersja skrócona PD7 (4.dział)
0.0.0.0.1.1.Opis Wyników Przemyśleń OWP (5.poddział)
0.0.0.0.1.1.R4. Wyd. Rob. Wersja: 4 S05 16-11-24=16-12-12. WR6 (6.nadpunkt)

 

 

PROGRAM DZIAŁANIA BRACTWA w roku 2017


Autor: Bractwo Mądrości Życiowej - Zespół Kraków
Redaktor: Zbigniew Miksztal

 

 

0. ZAGADNIENIA OGÓLNE WPROWADZAJĄCE

 

 

0.0. Wprowadzenie

 

W dniu 10 listopada 2016 roku (w dniu ogłoszenia wyników wyborów na prezydenta w USA) uświadomiliśmy sobie. że zaczęła się nowa era świata. W USA wygrała demokracja, lud odebrał władzę elitom. Clinton chciała utrzymać władzę elit i dlatego przegrała. Co z tą władzą zrobi Trump jeszcze nie wiadomo. Społeczeństwa mają dość "demokratycznie" wybieranej władzy elit. Świadczą o tym wyniki ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych (w 2015 r) w Polsce, wyniki referendum w Anglii i wyborów w największym mocarstwie świat w USA

 

Ale najdziwniejsze jest to, że elity nie rozumieją swojej porażki. Nie wiedzą dlaczego w Polsce przegrał wybory pan Komorowski i dlaczego przegrało PO. Najdziwniejsze jest to, że nigdy przegrani nad tym się nie zastanowili i rzetelnie tego nie przemyśleli. Nie przemyślały elity, dlaczego Clinton przegrała wybory. Nie rozumieją tego elity, dziennikarze, Gazeta Wyborcza, politycy, którzy przegrali. Nie rozumieją praw przyrody rządzącymi światem, nie zrozumieli przemian, zachodzących w XXI wieku w na całym świecie. Świadczy o tym artykuł tytułowy Gazety Wyborczej na dzień przed wyborami parlamentarnymi w Polsce (w październiku 2015 r.). Redaktorzy Gazety nie przewidywali możliwości wygrania wyborów przez PiS. A społeczeństwo polskie miało dość rządów elit, czyli rządów PO. Dowodem tego jest tytuł Gazety Wyborczej z 9 listopada 2016 r. "Ameryka jest chora". Świadczy o tym tytuł okładki Newsweeka "Czy świat oszalał" (nr 46/2016), oraz artykuły Francisa Fukuyamy (str. 55) i Piotra Milewskiego (str. 59) w tym numerze Newsweeka.

 

A to wszystko co dzisiaj się dzieje, opisano już wcześniej w wielu książkach i artykułach. Wystarczy przeczytać "Bunt mas" (z 1930 r.) Jose Ortega y Gasset, "Europa w obliczu końca" Marcina Króla z 2012 r. "Reforma kulturowa 2020-2030-2040" (Raport przygotowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej z 2015 r.), a w szczególności przemyślenia Roberta Kwaśnicy "Holistyczna szkoła całodniowa" oraz Jacka Żakowskiego "Demokratyzacja czwartej władzy" zawarte w tym Raporcie. Trzeba było przeczytać prorocze stwierdzenia w książkach: "Prekariat - Nowa niebezpieczna klasa" z 2011 r. Guy Standinga, "Świat się chwieje" z 2015 r. Grzegorza Sroczyńskiego, "Strategiczną wizję" Zbigniewa Brzezińskiego z 2011r. Po prostu byliśmy głupi i jesteśmy głupi, ale nie musimy być głupi. Przemyślmy na nowa, to co napisał Marcin Król i Grzegorz Sroczyński w Gazecie Wyborczej("Byliśmy głupi" G.W. z 8.2.2014 r. "Dlaczego musimy się zmienić", "Co nam zrobił Marcin Król" G.W. z 23.03.2014 ) oraz przemyślenia z Niezbędnika inteligenta "Magia utopii". Przecież my możemy też zmieniać świat, podążając za przemyśleniami Janiny Ochojskiej (Wysokie obcasy Extra).

 

Elity przestały się interesować społeczeństwem i dbać o jego dobro. Elity oddały całą władzę nad społeczeństwem: możnowładcom, koncernom i korporacjom. Elita możnowładców świata to około 100 najbardziej majętnych ludzi, dysponujących majątkiem połowy ludzkości. A w XXI wieku prawie dla każdego, sensem i celem życia stał sie pieniądz. Wcześniej pieniądz był uniwersalną miarą działalności człowieka (tak jak kilogramy, litry). Taki sens i cel życia, głoszą i narzucają ludziom (reklamą): ekonomiści, możnowładcy, koncerny i korporacje. Taki sens życia jest przyczyną niczym nieograniczonej powszechnej chciwości człowieka w XXI wieku. Taki cel "przymusza" prawie każdego do coraz szybszego powiększanie swoich dochodów i zysków, unikania płacenia podatków. Przymusza do niczym nieograniczonej chęci powiększania swoich majątków. Jeżeli tak będzie dalej, a tego na nowo nie przemyślimy i nie zmienimy, to się szybko okaże, że zmierzamy do katastrofy ludzkości.

 

Przyczyną tego wszystkiego jest brak i zanik dobrych idei, głoszonych od wieków przez filozofów i różne religie. Przyczyną tego wszystkiego jest brak i zanik u człowieka wyedukowanego, racjonalnie myślącego, świadomości sensu swojego życia w XXI wieku. U tego człowieka wyedukowanego, racjonalnie myślącego, brak jest mądrości życiowej i umiejętności jej wykorzystywania. U tego wyedukowanego człowieka brak jest syntetycznej wiedzy życiowej (pigułce) o całej rzeczywistości. Wiedzy pozwalającej na zrozumienie przemian zachodzących w świecie w XXI wieku, wiedzy umożliwiającej podejmowanie sensownych i mądrych decyzji życiowych, oraz wiedzy potrzebnej do racjonalnego realizowania tych decyzji.

 

A nauka, która prawie zawsze zajmowała się i zajmuje problemami poznawczymi, nie interesuje się problemami decyzyjnymi. Ale aby to wszystko zmienić , opanować chaos informacyjny nauka, musi zacząć rozwiązywać problemy decyzyjne. Dawniej decyzje podejmowali jedynie władcy i nikt tego nie kwestionował. Bo dla większości mądrych władców religie zapewniały posłuszeństwo, a tym wyjątkowym nieposłusznym ścinano głowy. A nauka nie zajmowała sie problemami decyzyjnymi, bo chyba dla większości naukowców informacja jest nowym i nie zakotwiczonym w nauce pojęciem. Pojęcie "informacja" zostało utworzone w połowie XX wieku. Liczy sobie niecałe 70 lat. Ani w "Oksfordzkim słowniku filozoficznym" Simona Blackburna z 1994 r., ani w "Słowniku pojęć filozoficznych" Wydawnictwa Naukowego "Scholar" z 1996 r. nie ma ogóle pojęcia informacja. A w "Słowniku języka polskiego" PWN z 2008 roku podano dwa znaczenia pojęcia "informacja": 1-sze to "Informacja to wiadomość o czymś lub komunikowanie czegoś", 2-gie znaczenie "Informacja to biuro udzielające informacji".

 

To wszystko świadczy o tym, że elity, nauka, media i miliony ludzi posługujących się internetem nie rozumieją słowa-pojęcia informacja. Pomimo tego, że wszyscy posługują się coraz sprawniejszymi narzędziami i metodami do przetwarzania informacji (komputerami, internetem i informatyką) i tworzą codziennie coraz większy chaos informacyjny.

 

Niektórzy już rozumieją co sie stało. Niektórzy nawet wiedzieli, że to nastąpi. Epoka, która rozpoczęła się w 1989 roku dobiegła końca. Rok 2017 może być rokiem rewolucji w Europie. Mówi o tym Iwan Krastew w artykule "Wiatr rewolucji" (Newsweek nr 47 z 14-20.11.2016). Zrozumiał to Lech Wałęsa. Mówi o tym w artykule "Zimny prysznic" (w tym samym numerze Newsweeka) "Trump czy Kaczyński wygrali, bo wyłapali słabość demokracji. W całym zachodnim świecie przegrywa układ establishmentu. Ludzie mają dość takiej demokracji, takiego kapitalizmu, który robi ich w konia. Nie mamy wspólnego fundamentu, a na niczym trudno budować. Trzeba więc ten fundament na nowo wymyślić. Jakieś dziesięć laickich przykazań, które będą spoiwem demokratycznego świata".

 

Uważaliśmy, że taki fundament demokracji wymyśli nauka. Dlatego zredagowaliśmy i przekazaliśmy trzy listy intencyjne do trzech krakowskich wyższych uczelni. (te listy to RTP, NCP, i NOP). Realizacja tych działań jest banalnie prosta, a na początek nie wymaga prawie żadnych dodatkowych pieniędzy.

 

Ponieważ jednak wiemy, na jakie trudności biurokratyczne natrafia realizacja projektów innowacyjnych w państwowych uniwersytetach, oraz wiemy jak wielkie przyzwyczajenia naukowców trzeba będzie pokonać, opracowaliśmy 4-ty list intencyjny, adresowany do ludzi dobrej woli. Do ludzi o różnych światopoglądach, którzy będą chcieli wspólnie rozwiązywać trudne problemy XXI wieku. Jesteśmy przekonani, że w takiej milionowej metropolii jaką jest Kraków, znajdzie się 20-50 osób dobrej woli, którzy będą zainteresowani rozwiązywaniem trudnych problemów XXI wieku.

 

Na początek proponujemy opanowanie chaosu informacyjnego. Dla zrealizowania tego zadania proponujemy:

 

1) Zorganizowanie Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego (ZDM),

2) Opracowanie Podręcznika Mądrości Życiowej (PMŻ), w oparciu o założenia opublikowane w na stronie internetowej ,

3) Opracowanie Podręcznika Wiedzy Życiowej (PWŻ), który stanowić będzie założenia dla internetowej Wszechnicy Wiedzy Życiowej (WWŻ),

4) Uruchomienie strony internetowej <wszechnica.bmż.pl>.

 

 

0.1. Charakterystyka opracowania

 

 

0.1.0. Przedmiot opracowania

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program działania Bractwa Mądrości Życiowej (w skrócie BMŻ) w roku 2017. Założyliśmy, że to opracowanie jest syntetycznym opisem, wprowadzającym czytelnika w całokształt działań BMŻ, przewidzianych na rok 2017.

 

 

0.1.1. Kim jesteśmy?

 

BMŻ jest tonieformalna organizacja osób, których łączą wspólne: idee, cele, zadania i zainteresowania. Bractwo jest wspólnotą, której zadaniem jest krzewienie mądrości życiowej. Mądrość życiowa to wiedza życiowa i umiejętność jej wykorzystania do odkrywania i przekazywania prawdy o: świecie, wspólnotach człowieczych i człowieku. Prawdy potrzebnej i umożliwiającej doskonalenie życia człowieka.

 

Nas, członków Bractwa, interesuje przede wszystkim przyszłość naszego życia i wspólnoty, której na imię Polska. Nas interesuje działalność nadająca sens naszemu życiu i życiu wspólnoty. Sens umożliwiający każdemu: dobre i coraz lepsze życie, oraz przeżywanie chwil szczęścia.

 

 

0.1.2. Punkt wyjścia przemyśleń na temat istnienia BMŻ

 

Punktem wyjścia naszych przemyśleń na temat istnienia i działalności BMŻ, są naczelne założenia, określające naszą „filozofię idei”. Stanowią one podstawę sensu istnienia BMŻ i sensu jego działalności.

Wierzymy, bowiem, że:

 

1) Planeta ziemia, nasz świat, jest spójną całością, wyjątkowym miejscem we wszechświecie. Jest miejscem powstania i rozwoju życia (roślin, zwierząt i człowieka). Ta spójna całość, będąca w ciągłym ruchu, stale się rozwija i zmierza do coraz lepszego ładu, do doskonałości. Jest miejscem, które stało się przyjaznym środowiskiem dla człowieka. Jest najlepszym miejscem dla naszego najważniejszego dobra, jakim jest nasze życie. To nasze życie to względnie uporządkowany ciąg zdarzeń, w którym biorą udział wszystkie cząsteczki naszego organizmu i idealnie ze sobą współdziałają. Jest to ciąg zdarzeń od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

 

2) To nasze życie, może być coraz lepsze dzięki naszemu mózgowi. Ten nasz mózg jest najlepszym narzędziem do poznawania prawdy: o świecie, wspólnotach człowieczych i człowieku (kognitywistyka). Narzędziem do twórczego myślenia i racjonalnego działania. Narzędziem do zbierania „ziarenek prawdy o świecie” umożliwiającym coraz lepsze jego zrozumienie i przemian w nim zachodzących. Narzędziem do zbierania „ziarenek mądrości” umożliwiającym nam coraz lepsze rozwiązywanie trudnych problemów życiowych i coraz lepsze zaspakajanie naszych potrzeb.

 

3) To zaspakajanie naszych potrzeb możemy zwielokrotnić dzięki naszej mowie. Mowie stanowiącej narzędzie: do wzajemnego porozumiewania się ludzi. Mowa umożliwia nam tworzenie wspólnot człowieczych do wspólnego działania dla wspólnego dobra.

 

 

0.1.3. Sens istnienia BMŻ

 

Sens to wartość danego bytu, wybrana, przyjęta i nadana przez człowieka danemu bytowi. A wartość bytu to dobra cecha bytu, uznana przez człowieka za cenną.

 

Ogólnym sensem istnienia BMŻ. jest zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do wiedzy życiowej, potrzebnej dla dobrego i szczęśliwego życia. Ten dostęp do wiedzy życiowej ma umożliwić każdemu nadanie sensu swojemu życiu.

 

To wszystko opisaliśmy w rozdziale "1.Mądrość dążeń człowieka" PMŻ i opublikowaliśmy na stronie internetowej .

 

 

1 0.1.4. Cele działania BMŻ w roku 2017

 

Aby zapewnić każdemu dostęp do wiedzy życiowej, przyjęliśmy za cel działania BMŻ w 2017 roku:

 

1) opracowanie Podręcznika Mądrości Życiowej (PMŻ),

2) zorganizowanie Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego (ZDM), oraz

3) uruchomienie internetowej "Wszechnicy Wiedzy Życiowej"(WWŻ).

 

Cel ten ma umożliwiać doskonalenie, krok po kroku, ładu (porządku) w zbiorach informacji zapisanych w mózgach (w głowach, umyśle) każdego człowieka, a dotyczących:

 

1) wiedzy życiowej o: wszechświecie, świecie, wspólnotach człowieczych i człowieku,

2) zrozumienia przemian zachodzących w świecie XXI wieku,

3) umiejętności wykorzystywania własnego doświadczenia życiowego i własnej mądrości życiowej,

4) umiejętności podejmowania mądrych decyzji życiowych, oraz

5) umiejętności sprawnej realizacji tych decyzji.

 

A ten ład w naszych mózgach jest nam potrzebny do obmyślania tego, co musimy zmienić w naszym życiu, aby dostosować się do przemian zachodzących w otaczającym nas świecie. Aby dostosować się do świata, który stał sie globalną wioską. Aby wykorzystać nadarzające się szanse i przeciwdziałać pojawiającym się zagrożeniom.

 

To wszystko opisaliśmy w naszych trzech listach intencyjnych, przekazanych trzem krakowskim uczelniom. Te trzy listy intencyjne to:

 

1) Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku (RTP),

2) Cztery najważniejsze problemy (CNP),

3) Najważniejszy obecnie problem (NOP).

 

Tym najważniejszy obecnie problemem jest opanowanie chaosu informacyjnego, tworzonego przez naukę, media i internet. Próbę opanowania tego chaosu informacyjnego przedstawiamy w zarysie projektu PMŻ, oraz w tych trzech listach intencyjnych.

 

 

0.1.5. Zadania BMŻ w roku 2017

 

Aby osiągnąć te trzy cele musimy w roku 2017 zrealizować (w różny stopniu zaawansowania) następujące zadania. Realizację niektórych zadań zakończymy w 2017 roku, niektóre z nich zostaną tylko uruchomione. Ale ich zakres zorganizowania i uruchomienie umożliwi ich dalszą kontynuację, bez naszego udziału. Przewidujemy zorganizowanie i uruchomienie następujących zadań:

 

1) Uruchomienie drugiej strony internetowej BMŻ . Na tej stronie będziemy publikować informacje o działaniach BMŻ związanych z uruchomieniem WWŻ.

 

2) Zorganizowanie zespołu młodych humanistów (filozofów, psychologów, socjologów, filologów i informatyków) z duszą inżyniera, oraz seniorów inżynierów z duszą humanisty, chcących wspólnie działać dla dobra wspólnego (ZDD).

 

3) Przepracowanie i udoskonalenie PMŻ przez zespół ZDD. Opublikowany na stronie internetowej zarys projektu PMŻ uważamy za założenia dla opracowania udoskonalonej wersji PMŻ.

 

Prace nad udoskonaleniem PMŻ należy rozpocząć od rozdziału "0.Problemy ogólne wprowadzające". Jest to charakterystyka PMŻ, zawierająca m.in. "0.1.Wprowadzenie merytoryczne" i 0.2.Wprowadzenie metodologiczne".

 

4) Opublikowanie tej udoskonalonej wersji PMŻ na stronie internetowe BMŻ.

 

5) Namówienie i przekonanie krakowskich uczelni, do zorganizowania ZDM. ZDM to zespoły złożone z młodych humanistów (studentów, magistrów, doktorantów), oraz z seniorów - inżynierów, studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). To wszystko opisaliśmy w trzech naszych listach intencyjnych RTP, NCP i NOP, skierowanych do tych uczelni.

 

6) Namówienie i przekonanie ZDM do rozwiązywanie trudnych problemów, opisanych w listach RTP i NCP, a w szczególności do opanowania chaosu informacyjnego (opisanego w liście NOP). Chcemy namówić ZDM do przemyślenia i zaproponowania możliwie najlepszych metod opanowania chaosu informacyjnego, oraz zastosowanie w tym celu udoskonalonej wersji PMŻ.

 

7) Proponujemy opublikować na stronie internetowej uczelni tą udoskonaloną wersje PWŻ. Ta wersja będzie stanowić podstawę do opracowania Podręcznika Wiedzy Życiowej (PWŻ), oraz Wszechnicy Wiedzy Życiowej (WWŻ).

 

8) Namówienie i przekonanie wybranych gmin do zorganizowania zespołów ludzi dobrej woli, chcących wspólnie działać dla wspólnego dobra, Proponujemy aby w tych gminach zorganizować i uruchomić Doraźne Komitety Obywatelskie (DKO) dla rozwiązywania trudnych doraźnych problemów. Proponujemy, aby te DKO były zorganizowane i działały jak ZDM.

 

9) Namówienie i przekonanie wybranych gmin do zorganizowania zespołów ludzi dobrej woli, chcących wspólnie działać w Stałych Komitetach Obywatelskich (SKO). Proponujemy, aby SKO opracowywały i corocznie aktualizowały wizje rozwoju gminy. Proponujemy, aby ich organizacja i działalność była wzorowana na ZDM.

 

10) Namówienie i przekonanie ludzi dobrej woli, chcących wspólnie działać dla dobra wspólnego, do zorganizowania i uruchomienia w gminach Latarników Mądrości Życiowej (LMŻ) dla szerzenia mądrości życiowej na wzór Latarników Polski Cyfrowej.

 

11) Jeżeli uczelnie nie uruchomią ZDM, a ZDM nie przystąpią do opracowywania udoskonalonej wersji PMŻ, wtedy BMŻ w oparciu o udoskonalą wersję PMŻ przystąpi do opracowywania pierwszej wersji PWŻ. Liczymy się z tą koniecznością wykonania takiego zadania, ponieważ wiemy, jakie trudności będą musiały pokonać uczelnie, a w szczególności państwowe uniwersytety, aby uruchomić ZDM. A wiemy, że zorganizowanie i uruchomienie ZDM na uczelniach jest banalnie prostą sprawą. Opisaliśmy tą sprawę w naszych listach intencyjnych.

 

12) Następnie podejmiemy próbę zorganizowania i uruchomienia internetowej WWŻ.

 

 

Zbigniew Miksztal