Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

03. List informacyjny na 1-sze spotkanie

 

 

ZESPOŁÓW DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO

 

 

Przedstawienie Projektu (w punktach)

 

 

"Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku"

 

1) Bractwo Mądrości Życiowej (BMŻ) wysłało listy intencyjne do 3-ch krakowskich uczelni, do: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (do rąk Prezydenta Miasta Krakowa), Uniwersytetu Jagiellońskiego (do rąk Pani Dyrektor MIHS) i do Uniwersytetu Pedagogicznego (do rąk Pani Dziekan Wydziału Pedagogicznego) z propozycją uruchomienie Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego (ZDM).

2) List intencyjny Prezydent Miasta Krakowa przekazał Pani Annie Okońskiej - Walkowicz Pełnomocnikowi prezydenta

 

3) Pani Anna Walkowicz uznała, że Miejskie Centrum Dialogu (MCD) najlepiej zorganizuje pierwsze spotkanie ZDM.

 

4) Bractwo Mądrości Życiowej (BMŻ) w tych listach intencyjnych zaproponowało, aby ZDM podjęły się realizacji projektu "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku".

 

5) Jak realizować ten projekt BMŻ opisało w trzech listach intencyjnych (RTP, CNP, i NOP), oraz w liście informacyjnym podsumowującym te trzy listy intencyjne.

 

6) BMŻ proponuje, aby za punkt wyjścia realizacji tych listów intencyjnych przyjąć "Podręcznik mądrości tego świata" Józefa Bocheńskiego, oraz zarys projektu "Podręcznika Mądrości Życiowej" opublikowany na stronie internetowej . Ten zarys projektu PMŻ traktujemy, jako założenia opracowania właściwej wersji PMŻ.

 

7) Opracowanie właściwej wersji PMŻ, proponujemy rozpocząć w oparciu o rozdział "0.Problemy ogólne wprowadzające" PMŻ. Rozdział ten zawiera założenia merytoryczne i metodologiczne PMŻ. Rozdział zawiera 24 strony opisu. Uważamy, opis powinien skorygowany i skrócony do około 10 stron A4. Zakładamy, że objętość PMŻ nie powinna przekraczać 200 stron A4.

 

8) Równocześnie proponujemy skorygowanie i skrócenie Słownika Mądrości Życiowej (SMŻ). SMŻ stanowi integralną część opisu. Znaczenie każdego słowa opisu musi być zgodne z definicją podaną we SMŻ.

 

9) W oparciu o skorygowany PMŻ i przyjętych dla PMŻ założeniach merytorycznych i metodologicznych proponujemy, opracować Podręcznik Wiedzy Życiowej (PWŻ) dla każdego.

 

10) W oparciu o PWŻ proponujemy uruchomić internetową Wszechnicę Wiedzy Życiowej (WWŻ).

 

11) W oparciu o powyższe propozycje ZDM mogą rozważyć i przyjąć szereg wariantów działalności.

 

Proponujemy rozważyć:

 

Pierwszy wariant, to dostarczanie wiedzy dla każdego, potrzebnej do podejmowania decyzji życiowych (wybór zawodu, wybór pracodawcy, założenie własnej działalności gospodarczej). Dla tego wariantu wystarczy opracować WWŻ.

 

Drugi wariant to dostarczenie wiedzy dla każdego potrzebnej do pełnienia roli suwerena- wyborcy (potrzebną wiedzę opisaliśmy w 2-gim liście intencyjnym NCP).

 

Trzeci wariant to dostarczenie wiedzy potrzebnej tym, co chcieliby podjąć próbę rozwiązywania problemów jakiejś wspólnoty (gminy, województwa, kraju, państwa) w oparciu o przemyślenia rozwiązań globalnych (z pozycji całego świata, patrząc na świat z kosmosu).

 

12) Jakie problemy dany ZDM będzie chciał rozwiązywać, to decyzja w tej sprawie należy do ZDM. W liście intencyjnym RTP zaproponowaliśmy rozważenie 14 problemów, w liście CNJ cztery problemy, a w liści NOP, zaproponowaliśmy jeden problem. Jest nim opanowanie chaosu informacyjnego tworzonego codziennie w zawrotnym tempie przez: naukę, media i internet.

 

Zbigniew Miksztal

 

Załączniki

 

 

1. Książki napisane przez Józefa Bocheńskiego

 

1) Podręcznik mądrości tego świata
2) O sensie życia
3) Przeciw humanizmowi
4) Duchowa sytuacja czasu
5) Pięć myśli
6) O dialogu filozoficznym
7) Filozofia analityczna
8) O światopoglądzie
9) Światopogląd a filozofia
10) Sto zabobonów

 

 

2. Ważne artykuły dla ZDM

 

1) "Nie będzie, jak było" rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego z prof. Janem Zielonką (Gazeta Wyborcza z 10-11.12.2016).

2) "Władza na pomnikach, Polacy w Europie" rozmowa Macieja Stasińskiego z Aleksandrem Smolarem (Gazeta Wyborcza z 10-11.12.2016).

3) "Stan strachu" rozmowa Juliusza Cielucha z prof. Janem Stelmachem (Tygodnik Polityka nr 50(3089) z 7-13.12.2016).

4) "Będą przeklęci" rozmowa Tomasza Lisa z Donaldem Tuskiem (Newsweek z 12-18.12.2016).

5) "Cukierków nie daję" rozmowa Jowity Kiwnik Pargana z Janiną Ochojską - "Ochojska zmienia świat, bo może" (Wysokie Obcasy Extra NR 12 grudzień 2016).

6) "Niech rozum puknie się w głowę" Edwin Bendyk (Tygodnik Polityka nr 52/53 z 19-27.12.2016).

7) "Ten zwierz się rozgościł" rozmowa Aleksandry Pawlickiej z Andrzejem Stasiukiem i Eustachym Rylskim (Newsweek Polska nr 52/2016-1/2017).

8) "Rozmowa na koniec świata" Agata Bielik-Robson i Cezary Michalski (Newsweek Polska nr 52/2016-1/2017).

9) "Dzieje trzech życzeń" Ewa Wilk (Tygodnik Polityka nr 52/53 z 19-27.12.2016).

10) "Nieznośny ciężar dobrobytu" Łukasz Wójcik (Tygodnik Polityka nr 52/53 z 19-27.12.2016).

11) "Kłopoty z Michnikiem" Michał Okoński (Tygodnik Powszechny nr 51-52 z 18-25.12.2016).

12) "Wyszukane sposoby iskania" rozmowa Kaspra Kalinowskiego z Robinem Dunbarem ((Tygodnik Powszechny nr 51-52 z 18-25.12.2016).

13) "Dzisiaj na świecie, dzisiaj na świecie wesoła nowina" Maciej Jarkowiec (Gazeta Wyborcza 24-26.12.2016) dla nas ten artykuł uznaliśmy za szczególnie ważny

14) "Naiwni z lenistwa" rozmowa Marka Orlikowskiego z prof. Andrzejem Lederem ((Gazeta Wyborcza 24-26.12.2016)

15) "Co mówił Stefan Chwin w wywiadzie "Samotność mędrka" (Gazeta Wyborcza 24-26.12.2016)

 

 

3. Najważniejsze książki

 

1) Stephen R. Covey "Najpierw rzeczy najważniejsze"

2) Elkhonon Goldberg "Jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje"

3) Erich Fromm "O sztuce istnienia"

4) Michał Heller "Sens życia i sens wszechświata"

5) Michio Kaku "Przyszłość umysłu"

6) Antoni Kępiński "Rytm życia"

7) Marian Mazur "Cybernetyka i charakter"

8) Anthony de Mello "Odkryć życie na nowo"

9) Grzegorz Sroczyński "Świat się chwieje"

10) Guy Standing "Prekariat - nowa niebezpieczna klasa"

 

 


BMŻ.0122P1.DPO.DIP.LIF.LF2.Do ZDM.WP1.S02.17-01-04