Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

02. List informacyjny w sprawie listów intencyjnych

 

ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH WPÓLNOT CZŁOWIECZYCH XXI WIEKU
CZTERY NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY
NAJWAŻNIEJSZY OBECNIE PROBLEM

 

Autor: Bractwo Mądrości Życiowej Kraków - Zespół

 

Redaktor opisu: Zbigniew Miksztal

 

 

0. WPROWADZENIE

 

W załączeniu przekazujemy trzy listy intencyjne Bractwa Mądrości Życiowej w sprawie Projektu:

 

1) "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wpólnot człowieczych XXI wieku" (w skrócie RTP),
2) "Cztery najważniejsze problemy" (w skrócie CNP),
3) "Najważniejszy obecnie problem" (w skrócie NOP).

Czytaj więcej: 02. List informacyjny w sprawie listów intencyjnych

01. List intencyjny - Razem Tworzymy Internetową - WSZECHNICĘ WIEDZY ŻYCIOWEJ

 

Autor: Bractwo Mądrości Życiowej - Zespół - Kraków

Redaktor opisu: Zbigniew Miksztal

 

 

0. WPROWADZENIE

 

 

0.1. Uwagi ogólne

 

Bractwo Mądrości Życiowej opracowało 3 listy intencyjne w sprawie realizacji 3-ch projektów, adresowanych do wybranych uczelni krakowskich. W listach proponujemy uruchomienie na uczelniach Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego (w skrócie ZDM) do rozwiązywania trudnych problemów XXI wieku.

Czytaj więcej: 01. List intencyjny - Razem Tworzymy Internetową - WSZECHNICĘ WIEDZY ŻYCIOWEJ

0.0. Problemy Ogólne Wprowadzające

BMŻ. Dokumentacja Bractwa Mądrości Życiowej BMŻ (całość)
0. Dokumentacja Problemów Ogólnych DPO(0.nadzbiór)
0.0. Problemy Ogólne Wprowadzające POW (1.zbiór)
0.0.0. Zagadnienia Ogólne Wprowadzające ZOW (2.podzbiór)
0.0.0.0. Koordynowanie Działalności Bractwa KDB (3.naddział)
0.0.0.0.1. Program Działania w roku 2017 wersja skrócona PD7 (4.dział)
0.0.0.0.1.1.Opis Wyników Przemyśleń OWP (5.poddział)
0.0.0.0.1.1.R4. Wyd. Rob. Wersja: 4 S05 16-11-24=16-12-12. WR6 (6.nadpunkt)

 

 

PROGRAM DZIAŁANIA BRACTWA w roku 2017


Autor: Bractwo Mądrości Życiowej - Zespół Kraków
Redaktor: Zbigniew Miksztal

Czytaj więcej: 0.0. Problemy Ogólne Wprowadzające