Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

0. Nasza Strona - Charakterystyka

0.    Wprowadzenie                        www.bractwomadroscizyciowej.pl

 

W kwietniu 2014 roku Bractwo Mądrości Życiowej podjęło decyzję, o rozpoczęciu opracowywania naszej strony internetowej. Inspiracją tej decyzji były artykuły prof. Marcina Króla w Gazecie wyborczej (z 8.02.2014 i 29.03.2014.). Uruchamianie strony internetowej rozpoczęliśmy od opracowania „Charakterystyki naszej strony internetowej” (w ramach Działalności Informacyjno-Promocyjnej DIP). Obecnie, po zebraniu rocznych doświadczeń, w czerwcu 2015 roku zaczęliśmy opracowywać nową wersje naszej strony internetowej i korygować wersję istniejącą w Internecie.

 

 

1.    Nasza nowa wersja strony internetowej

 

Obecna nowa wersja naszej strony internetowej jest 3-cią wersją. Opis tej 3-ciej wersji przedstawiamy w niniejszej „Charakterystyce naszej strony internetowej”. Wersja ta składa się z 7-ciu następujących części (oznaczonych kodami cyfrowymi od 0-6). Są to:

 

0. Charakterystyka naszej strony internetowej (niniejsza cześć)
1. O nas. (to aktualna w pigułce charakterystyka Bractwa BMŻ)
2. Charakterystyka Bractwa Mądrości Życiowej BMŻ (to ogólna charakterystyka Bractwa BMŻ)
3. Charakterystyka Projektu Podręcznika Mądrości Życiowej PMŻ
4. Charakterystyka Projektu „Edukacyjne Wspólnoty Internetowe EWI”
5. Charakterystyka Projektu „Internetowe Kluby Dialogu JKD”.
6. Wykaz wybranych artykułów WWA.

 

Nasza strona internetowa jest zaproszeniem do współpracy, skierowanym do wszystkich zainteresowanych mądrością życiową i problemami przedstawianymi w naszym Podręczniku PMŻ.

 

 

2.    Inspiracje stanowiące podstawę dla naszej strony internetowej

 

Inspiracją stworzenia strony internetowej były: rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego z prof. Marcinem Królem „Byliśmy głupi” (Gazeta Wyborca z 8.2.2014), artykuł profesora „Dlaczego musimy się zmienić?” oraz w szczególności wypowiedź Grzegorza Sroczyńskiego „Co nam zrobił Marcin Król?” (Gazeta Wyborca z 29.03.2014).

 

Artykuły te uświadomiły nam, że my sami musimy się zająć swoją przyszłością. Nie zrobią tego za nas: ani politycy, ani posłowie czy senatorowie, ani rząd, ani Prezydent, ani żadni inni możni tego świata (prezesi korporacji, bankierzy, oligarchowie). Musimy my, społeczeństwo zająć się naszą przyszłością. Pisał o tym ze dwa lata temu Marek Beylin w bardzo ciekawym i ważnym artykule, aktualnym na dzisiaj (niestety nie zapisaliśmy tytułu tego artykułu). Te artykuły uświadomiły nam, że nasza działalność, w jakiś sposób wpisuje się w przemyślenia prof. Marcina Króla oraz, redaktorów Grzegorza Sroczyńskiego i Marka Beylina.

 

Te artykuły uświadomiły nam, że nie należy odkładać poinformowania innych o naszych przemyśleniach i projektach. Że naszych projektów nie uda się nam zakończyć, stosując dotychczasowe metody ich opracowywania. Że nasze projekty muszą być wspólnym dziełem wielu. Te artykuły uświadomiły nam, że już teraz powinniśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych do wspólnego uczestnictwa w naszej działalności. Zaprosić każdego, kto jest zainteresowany swoją przyszłością i przyszłością wspólnot, w których żyje. Zaprosić tych, co przeczytali te artykuły i chcą przemyśleć wspólnie z nami to, co musimy zmienić teraz i w przyszłości w naszym życiu.

 

 

3.    Nasze idee

 

Zawarte na naszej stronie propozycje, oparte są na przyjętych przez nas przemyśleniach-ideach. My interesujmy się dążeniem do doskonałości, twórczym myśleniem i twórczym działaniem. Nas interesują pytania: Dlaczego tak było?, Dlaczego tak jest?, Jak przypuszczalnie będzie?, Jak powinno być?. A następnie chcemy szukać odpowiedzi na te pytania. Chcemy szukać odpowiedzi, które zostaną uznane przez większość za „oczywistą oczywistość”.

W oparciu o te odpowiedzi chcemy doskonalić nasze życie, kierować naszym życiem i rozwiązywać nasze problemy życiowe. Problemy wynikające z tego, że świat stał się globalną wioską, a „ludzkość ma jeden wspólny dom”.

 

Nas nie interesuje krytyka, nawet krytyka twórcza, nie interesuje nas udział w protestach i nie chcemy z kimkolwiek, o co cokolwiek walczyć. Te wszystkie działania wymagają zwykle znalezienia sobie wroga lub stworzenia wroga i rozbudzania nienawiści. Wróg jest przede wszystkim potrzebny władcom tego świata, jako powód rozpoczęcia walki lub wojny. Wróg jest potrzebny władcom tego świata, do przymuszania ludzi do zabijania innych ludzi, nazwanych wrogami.

 

Takie działania są mniej skuteczne, dają mniejsze efekty. Takie działania wymagają znacznie większych nakładów i kosztów, oraz powodują ogromne zniszczenia mienia i milionowe straty w ludzkich istnieniach

 

My proponujemy wykluczyć lub przynajmniej ograniczyć w naszym myśleniu i działaniu: pojęcia, stwierdzenia i idee, stanowiące źródła zła lub uzasadniające wykorzystywanie zła w życiu człowieka. Uważamy, że podstawową przyczyną zła jest: tworzenie i głoszenie złych, szkodliwych idei, opartych na zdolności człowieka tworzenia pojęć abstrakcyjnych, oraz uwikłanie wiary i wiedzy człowieka w archaiczny obraz świata.

 

 

4.    Nasze propozycje.

 

Proponujemy uznać krzewienie mądrości życiowej za sens naszej wspólnej działalności, a mądrość życiową za narzędzie doskonalenia naszego życia. Narzędzie dla każdego, kto chce kierować swoim życiem i rozwiązywać swoje problemy życiowe. Kto chce podejmować mądre decyzje życiowe i wprowadzać je w życie. Narzędzie, które umożliwi nam krok po kroku rozwiązywanie dowolnego problemu życiowego. Narzędzie, które umożliwi nam podejmowanie działań na rzecz przyszłości życia każdego z nas i wspólnot, w których żyjemy.

 

Nasze propozycje przedstawiamy w Podręczniku Mądrości Życiowej. Wiemy jednak, że opis Podręcznika, jest trudny w odbiorze i niezrozumiały dla czytelnika, niewprowadzonego w przyjęte przez nas założenia i słownictwo. Podręcznik jest skrótem naszych przemyśleń. Ma stanowić tak precyzyjny opis mądrości życiowej, jak wzory matematyczne. Podręcznik ma być tak krótki, aby można go przeczytać w ciągu kilku godzin. Ma być tak krótki, żeby można go przemyśleć i przyswoić w ciągu kilku dni. Z tego powodu obecnie Podręcznik uważamy za opis tematów: spotkań, rozmów i dyskusji.

 

Dlatego naszą działalność postanowiliśmy rozpocząć od organizowania takich spotkań. Mają to być spotkania osób zainteresowanych mądrością życiową. Dla tych osób, które zaznajomią się z naszą stroną internetową. Dla tych, którzy po przeczytaniu tych informacji, będą zainteresowane rozmową i dyskusją o problemach przedstawionych na naszej stronie: www.bractwomadroscizyciowej.pl

 

Osoby, które zechcą osobiście spotkać się z nami, prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres koordynatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Terminy spotkań uzgodnimy wzajemnie.

 

 

5.    Nasz Podręcznik Mądrości Życiowej

 

Nasz Podręcznik Mądrości Życiowej jest propozycją narzędzia do kierowania życiem własnymi i życiem wspólnoty, w której człowiek żyje. Mądrość życiowa ma służyć za narzędzie do:

 

1) Opracowania przez każdego własnego światopoglądu rozumnego człowieka XXI wieku
2) Zorganizowania i uruchomienia Edukacyjnych Wspólnot Internetowych
3) Zorganizowania i uruchomienia Internetowych Klubów Dialogu

 

Jak możemy wykorzystać te narzędzia, opisaliśmy we wstępnych projektach:

 

1) Podręcznika Mądrości Życiowej.
2) Edukacyjnych Wspólnot Internetowych
3) Internetowych Klubów Dialogu

 

Wszystkie te projekty będziemy systematycznie publikować na naszej stronie internetowej i będą one dostępne dla każdego (bezpłatnie). W najbliższym czasie opublikujemy na stronie internetowej poprawione opisy 5-ciu najważniejszych rozdziałów Podręcznika Mądrości Życiowej

 

To, co przedstawiamy powyżej jest pierwszym etapem działalności Bractwa, realizowanym po przez internet. W naszych zbiorach mamy opisane wyniki naszej przeszło 20-letniej działalności. Będziemy je systematycznie porządkować i publikować na stronie internetowej Bractwa.

 

Obecnie nasza strona internetowa jest sondażem. Ma nam umożliwić zebranie informacji o ilości osób zainteresowanych mądrością życiową, oraz o ilości osób chętnych do udziału w spotkaniach, dyskusji i dialogu, dla wzajemnego zrozumienia się i wspólnego działania dla wspólnego dobra.

 

 

6.    Nasze refleksje

 

Na zakończenie opisu niniejszej 3-ciej wersji „Charakterystyki naszej strony internetowej” SI3 postanowiłem, jako redaktor tego opisu, podzielić się z czytelnikami refleksjami osobistymi. Refleksjami: koordynatora działalności Bractwa Mądrości Życiowej, poszukiwacza „ziarenek prawdy i mądrości życiowej” oraz bardzo starego człowieka (87 letniego)

 

W dniu 1 czerwca 2015 roku podjąłem decyzję o zakończeniu redagowania Podręcznika Mądrości Życiowej. Postanowiłem zakończyć to redagowanie, na opracowywaniu wstępnego rozdziału Podręcznika PMŻ pod tytułem „Problemy ogólne wprowadzające”. Decyzję tą podjąłem ze względu na zaawansowany mój wiek. Z tego samego powodu rozesłałem ten rozdział znajomym, członkom Bractwa. Opis pozostałych rozdziałów Podręcznika PMŻ będę tylko korygować tak, aby ich treść dostosować do nowych przemyśleń, zawartych w rozdziale „Problemy ogólne wprowadzające” oraz tak długo, jak na to pozwoli czas sprawności mojego mózgu.

 

Redagując korektę „Charakterystyki strony internetowej” w dniu 1 czerwca 2015 roku, natrafiłem na artykuł Jacka Żakowskiego „Reforma kulturowa”, (Gazeta Wyborcza z 1.06.2015. str. 2), Nawiedziła mnie wtedy myśl - propozycja, aby podstawą tej reformy kulturowej był Podręcznik PMŻ. Po zapoznaniu się z projektem tej reformy (przedstawionym w Internecie), przypuszczam, że tej reformie brakuje przedzałożeń i jednoznacznego określenia jej sensu. Przedzałożeń i sensu, o których piszemy w Podręczniku PMŻ, oraz o których pisze Michał Heller w swojej książce „Sens życia i sens wszechświata”. Czy moje przypuszczenia są słuszne, dowiemy się o tym, po Kongresie Innowacyjnej Gospodarki, jaki ma się odbyć w Warszawie w dniu 9 czerwca 2015 roku.

 

W związku z tym naszym następcom proponuję rozważenie możliwości uzupełnienia Podręcznika PMŻ, przemyśleniami nasuwającymi się po zapoznaniu się z projektem „Reformy kulturowej”.

 

Przemyślenia te proponuję oprzeć na następującym znaczeniu słowa-pojęciu „Kultura”. Kultura to cały dorobek, jaki ludzkość osiągnęła dzięki swojej działalności w ciągu wieków. Tak osiągnięty dorobek możemy i powinniśmy zreformować, w oparciu o niżej podane słowa kluczowe, w sposób następujący:

 

1) Powinniśmy uporządkować gospodarowanie ideami, które nadają kierunek naszym celom i przeżyciom. Celom i przeżyciom całej ludzkości. Ideą naczelną powinno być dążenie do doskonałości. Ideami składowymi powinno być dążenie do: dobra, prawdy i piękna. Rozwinięcie tego posulatu przedstawiamy w rozdziale 1-szym naszego Podręcznika PMŻ, pod tytułem „Mądrość dążeń człowieka”.

 

2) Powinniśmy uporządkować gospodarowanie: materią, przestrzenią i tworami (rzeczami). Przestrzenią, jaką jest cały nasz świat. Rozwinięcie tego postulatu proponuję oprzeć na przemyśleniach zawartych w 2-gim rozdziale naszego Podręcznika PMŻ, pod tytułem „Mądrość poglądów o wszechbycie”

 

3) Powinniśmy uporządkować gospodarowanie: energią, czasem, zdarzeniami. Energią potrzebną do każdego zdarzenia, do każdej zmiany na tej ziemi. Energią potrzebną do ograniczania zła lub wyeliminowania zła z naszego życia, a w przyszłości z życia ludzkości. Rozwinięcie tego postulatu proponuję oprzeć na przemyśleniach zawartych w 3-cim rozdziale naszego Podręcznika PMŻ, pod tytułem „Mądrość poglądów o człowieku”.

 

4) Powinniśmy uporządkować gospodarowanie: informacjami, przyczynami zmian, wiarą, człowieka XXI wieku. Informacjami nadającymi kierunek wszelkim zmianom. Rozwiniecie tego postulatu proponuję oprzeć na przemyśleniach zawartych w 4-tym rozdziale naszego Podręcznika PMŻ, pod tytułem „Mądrość wiary człowieka”.

 

Powyższe refleksje są tylko propozycjami dla młodych, którzy zechcą tworzyć coraz lepsze wersje Podręcznika PMŻ. Jeżeli czytelnikom tych propozycji nie wydadzą się one bajdurzeniem starego człowieka, to proponuję młodym następcom zastanowić się nad nimi i je rozwinąć. Wierzę, że teraz w Polsce ujawnią się młodzi ludzie myślący racjonalnie. Wierzę, że mądrej głowie dość po słowie.

 

 

7.    Nasze marzenia

 

Marzy nam się, że w wyniku działalności Klubów IKD powstaną coraz lepsze wersje Podręcznika PMŻ. Marzy nam się, że Podręcznik PMŻ przyswoją sobie ludzie zainteresowani społeczną działalnością edukacyjną. Marzy nam się, że stworzą oni ruch Latarników Mądrości Życiowej, wzorowany na ruchu Latarników Polski Cyfrowej. Marzy nam się, że będzie to kontynuacja działalności ruchu Komitetów Obywatelskich. Ruchów ludzi działających wspólnie dla wspólnego dobra. Ludzi, którzy już wiedzą, że „byliśmy głupi”, wiedzą „dlaczego musimy się zmienić” oraz wiedzą co i jak musimy zmienić. Marzy nam się, że będzie to realizacja postulatów prof. Marcina Króla.

 

Marzy nam się, że działalność Klubów IKD będzie jakąś cząstka realizacji nowej umowy społecznej, opisanej w artykule „Trzy filary uratują Polskę” (Gazeta Wyborcza z 20.04.2015. str. 3). Marzy nam się, że działalność Klubów IKD umożliwi dialog między pokoleniowy z młodzieżą. Z młodzieżą, „wkurzoną”, która głosowała za zmianą, opisaną przez Edwina Bendyka i Marty Mazuś w artykule „Archipelag Kukiza” (Tygodnik Polityka Nr 21 z 20.05-26.05.2015 str. 27-29.), Marzy nam się, że ta młodzież będzie umiała mądrze przemyśleć te zmiany i wprowadzić je w nasze życie. Marzy nam się, że ta młodzież przystąpi do budowy nowej cywilizacji i zacznie realizować politykę trzeciej fali. Marzy nam się, że będzie nowa cywilizacja oparta o własne twórcze przemyślenia, oraz przemyślenia Alvina i Heidi Tofflerów (zawarte w ich książce „Budowa nowej cywilizacji”)

 

Marzy nam się, że młodzież nada taki sens swojemu życiu, że ich wiara nie będzie sprzeczna z wiedzą naukową, ze ich wiara będzie zgodna z rozumem. Marzy nam się, że młodzież wykorzysta przemyślenia prof. Marka W. Kozaka zawarte w artykule: „Co wymyśli chodnik” (Gazeta Wyborcza z 20-31.05.2015 str.14-16). Marzy nam się, że fundusze z Unii, przeznaczone na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER), zostaną wykorzystane na uruchomienie potencjału umysłowego ludzi. Mamy jednak obawę, że zostaną wykorzystane na budowę obiektów, „chodników” i zabawianie seniorów. Jedyną miarą efektów będzie stu procentowe wydanie pieniędzy

 

Wiemy, że świat stał się globalną wioską, a „ludzkość ma jeden wspólny dom”, dlatego marzy nam się wspólny język dla całej ludzkości. Marzy nam się, że będzie to prosty język, oparty na uładzonym alfabecie łacińskim, w którym pismo narzuca prostą, jednoznaczną wymowę każdej litery i każdego słowa. Marzy nam się, że każde dziecko na świecie, które nauczy się czytać, pisać, dostanie w szkole podręcznik mądrości życiowej dla dzieci, w dwóch językach: w języku ojczystym i w języku międzynarodowym. Szkoła nauczy go myślenia całościowego i przekaże mu całą wiedzę podstawową: o wszechświecie, świecie, wspólnocie człowieczej i człowieku. Na tej podstawie tej wiedzy ogólnej podstawowej, każde dziecko będzie poznawać wiedzę szczegółową. Marzy nam się, że to uruchomienie takiej działalności, będzie to podstawowym zadaniem Unii Europejskiej i ONZ. Marzy nam się, że każdy człowiek i każde dziecko umiejące czytać, jak wysiądzie z samolotu w dowolnym miejscu globu zobaczy napisy informacyjne w dwóch językach, w ojczystym danego kraju i w języku międzynarodowym. Każdy człowiek uświadomi sobie, że jest w wspólnym domu. Jesteśmy przekonani, że ten język międzynarodowy, może i powinien być, narzędziem dla wzajemnego porozumiewania się ludzi różnych kultur oraz do wspólnego działania dla wspólnego dobra.

 

Zbigniew Miksztal

Koordynator działalności Bractwa Mądrości Życiowej

 


00 BMŻ.013013.DPO.DIP.SI3.C0S.Charakter.NSI.OWP.WA3.S04.15-06-20.