Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

2. Charakterystyka Bractwa Mądrości Życiowej

0.    WPROWADZENIE

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest krótka charakterystyka Bractwa Mądrości Życiowej. Bractwo jest to nie formalna organizacja osób, których łączą wspólne: zainteresowania, idee, cele i sposoby ich osiągania. Bractwo jest wspólnotą, której sensem istnienia jest krzewienie mądrości życiowej. Mądrości życiowej, jako narzędzia do odkrywania prawdy o naszym życiu.

 

W niniejszym opracowaniu opisaliśmy w kolejności:

 

1) Problemy dzisiejszej rzeczywistości – inspirujące nas do powołania Bractwa,
2) Możliwości rozwiązywania dzisiejszych problemów życiowych,
3) Przyczyny braku rozwiązań problemów,
4) Propozycje rozwiązań problemów,
5) Propozycje sposobów realizacji rozwiązań,
6) Uzasadnienie propozycji,
7) Uwagi końcowe,

 

 

1.    PROBLEMY DZISIEJSZEJ RZECZYWISTOŚCI

 

Poniżej opisujemy problemy, uzasadniające potrzebę powołania Bractwa. Jest to opis dzisiejszych problemów życiowych, zredagowany na podstawie cytatów z wybranych pozycji literatury (artykułów). Do niniejszego opracowania dołączamy wykaz tych artykułów.

 

1.1. Świat stał się globalna wioską

 

Świat stał się globalną wioską. To podstawowa przyczyna rozwoju wielu krajów. Zarówno rozwiniętych jak i rozwijających się. Obecnie wyczerpały się już proste czynniki rozwoju. Bogactwa nie można mnożyć w nieskończoność. Czas nauczyć się nowego życia (Welzer-poz.lit.1). Zagubiliśmy się w tej nowej rzeczywistości (Dembiński-2). Kapitalizm niszczy demokrację (Reich-3). Ujawniający się kryzys to koniec kapitalizmu. Nadchodzi nowy, lepszy świat (Sampedro-4). Protesty młodzieży (Oburzonych, Anonimowych) wymagają podjęcia debaty publicznej na temat problemów fundamentalnych. O dobrym i złym życiu. (Hartman-5). Ale nikt takiej debaty nie podejmuje.

 

1.2. Jaka jest przyczyna tej przemiany?

 

Przyczyną tej przemiany i wynikających z niej problemów to skutek gwałtownego rozwoju najszerzej rozumianej informatyki. To wynik rozwoju środków technicznych: radia, telewizji, telefonów komórkowych, komputerów, internetu, automatyzacji, oraz cyfryzacji całego życia społeczeństwa. Ale to również zanik zapotrzebowania na pracę fizyczną i prostą pracę umysłową. Tę pracę ludzi zastąpiły zautomatyzowane, zdalnie sterowane maszyny, komputery i internet. To w efekcie wzrost bezrobocia, w szczególności wśród młodzieży oraz coraz większe tempo wzrostu ilości ludzi wykluczonych.

 

1.3. Jakie są konsekwencje tego rozwoju informatyki?

 

Ale są jeszcze inne, nie mniej ważne konsekwencje tak szalonego rozwoju środków technicznych i technologii informatycznej. To zwielokrotniony, nie możliwy do opanowania przez jednego człowieka bezmiar informacji, radykalnie powiększający się ogrom chaosu informacyjnego oraz coraz większe tempo wzrostu tego bezmiaru i tego ogromu. Ludzie gubią się w tym bezmiarze i ogromie. Ludzie przestają rozumieć rzeczywistość, nie rozumieją zachodzących zmian i nie są wstanie opanować tego tempa przemian. Z oczywistych powodów nie panuje nad tym szkolnictwo, zarówno szkoły podstawowe, średnie i szkoły wyższe. To podstawowy przyczyna nadprodukcji bezrobotnych, wśród ludzi z wyższym wykształceniem. Jest jednak wielu możnych, którzy żyją dostatnio z tego bezmiaru i chaosu informacyjnego. Wyjaśnia to w sposób jednoznaczny Adam Leszczyński w artykule „Polaku jesteś bohaterem. (Leszczyński-6).

 

1.4. Jakie są jeszcze ważne przyczyny problemów obecnego rozwoju?

 

Te przyczyny i problemy to skutek przyjęcia pieniądza za miarę wszystkiego. Tysiące ludzi spędza życie w pracy, której nie znoszą, by móc kupić rzeczy, których nie potrzebują, żeby zrobić wrażenie na ludziach, których nie lubią (artykuł „Uciec z ubojni dusz” Siewiorek-7). To chęć posiadania coraz większego majątku, bez określonej granicy chciwości. A efektem tego jest coraz szybszy wzrost ilości ludzi wykluczonych oraz coraz szybszy wzrost ilości ludzi niewyobrażalnie bogatych.

 

To również skutek przekazania przez państwa prawie całej władzy nad społeczeństwem korporacjom i koncernom. Korporacje narzucają społeczeństwu zbędne potrzeby. Korporacje narzucają społeczeństwu prawo (w formie umów) zabezpieczające ich zyski (Łętowska-8). Skrajnym tego przykładem były opracowane przez korporacje w sposób tajny przepisy ACTA. Dobrą ilustracją etyki panującej w korporacjach jest artykuł „Zbieg z Wall Street” (poz-9).

 

1.5. Musimy to wszystko przemyśleć.

 

Wszystko to wskazuje na konieczność przemyślenia na nowo naszej wiedzy o rzeczywistości, zachodzących w niej przemian oraz ujawniających się problemów. Chyba nadszedł czas, dla podjęcia nowych twórczych działań dla wykorzystania pojawiających się szans i sprostania ujawniającym się zagrożeniom. Musimy nauczyć się żyć bez etatu (Celary-10). Musimy przyjąć do wiadomości zderzenie pokoleń - świata cyfrowego ze światem analogowym (Czapiński-11). Każdy człowiek, który chce żyć w dostatku, musi sobie sam wymyśleć swoje zajęcie (Gratton-12).

 

Nie powinniśmy, my społeczeństwo obywatelskie, bezczynnie czekać, aż nas zaskoczy spontaniczna, nieprzemyślana, może nawet krwawa rewolucja. Chcemy zaproponować sobie i innym sposób uporządkowania naszej wiedzy o rzeczywistości i zrozumienia przemian obecnie w niej zachodzących. Chcemy uświadomić sobie i innym możliwości kierowania naszym życiem i rozwiązywania problemów życiowych.

 

Zacznijmy realizować proponowaną przez prof. Michała Kleibera akcję „Mądra Polska”. Ogłośmy wreszcie akcję „Mądra Polska” i dajmy wypowiedzieć się na temat rozwiązywania problemów kluczowych dla przyszłości zatroskanym obywatelom, a nie tylko osobom, których poglądy kształtowane są przez doraźny kontekst polityczny (Kleiber-13). Po prostu zastanówmy się nad przyszłością Polski, nad jej rozwojem, który każdemu z nas zapewni lepsza przyszłość. Takich działań nie podejmą się ani rządy, ani politycy ani szefowie banków i koncernów

 

 

2.    MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZYWANIA DZISIEJSZYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH

 

2.1. Mamy możliwości rozwiązywania dzisiejszych problemów.

 

Obserwując zachodzące obecnie przemiany, widzimy realne możliwości rozwiązania dzisiejszych problemów życiowych.

 

Jeżeli uświadomimy sobie, że przypuszczalnie w każdej wspólnocie żyje około1-5 % ludzi, mających zdolność twórczego myślenia i działania. Jeżeli przyjmiemy tą najniższą liczbę, te 1 % za najbardziej prawdopodobną, to możemy stwierdzić, że ludzkość dysponuje potężnym kapitałem ludzkim (ludzkość 70 milionami, Polska 400 tysiącami, a każda gmina kilku dziesiątkami do kilku setkami ludzi racjonalnie myślących). Dysponuje kapitałem umożliwiającym wszechstronny rozwój każdego z nas i każdej wspólnoty, w której żyjemy.

 

Widzimy niewiarygodne przykłady kreatywności, innowacyjności ze strony przedsiębiorców społeczników, którzy rozwiązują problemy na całym świecie. To nie są jacyś marzyciele, oni naprawdę zmieniają rzeczywistość (Huffington – 14).

 

W Polsce też doceniano ważność kapitału ludzkiego. Uruchomiono między innymi Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Przypuszczamy jednak, że w obecnej kryzysowej sytuacji jest to niewystarczające do opanowania tego bezmiaru informacji i ogromu chaosu. Dzisiaj potrzeba zaangażować w tą działalność znacznie szersze warstwy społeczeństwa. Trzeba ten kapitał ludzki, może, jako ruch obywatelski, jakoś zorganizować i uruchomić.

 

Jeżeli uświadomimy sobie, że tysiące ludzi zajmuje się tymi problemami, pisze i wypowiada się na te tematy. Jeżeli uświadomimy sobie, że ci ludzie z własnej dobrej woli i z własnej wewnętrznej potrzeby poświęcają swój czas na rozwiązywanie ujawniających się obecnie problemów. Jeśli uświadomimy sobie, że zdecydowana większość tych ludzi proponuje racjonalne ich rozwiązania (bo są tworzone z własnej dobrej woli i z własnej wewnętrznej potrzeby). Jeżeli uświadomimy sobie, że te rozwiązania są po prostu cząstkami - ziarenkami wrodzonej mądrości życiowej wielu. To musimy stwierdzić, że mamy możliwości intelektualne rozwiązywania tych wszystkich problemów. Musimy te cząsteczki prawdy i mądrości systematycznie zbierać, porządkować i gromadzić (w pamięciach komputerów, a może w chmurach IBM-u).

 

2.2. Czego nam brakuje do rozwiązywania tych problemów?

 

Ale czego nam brakuje, aby to zrobić?.

 

1) Brakuje nam uświadomienia zagrożeń, jakie stwarza coraz większy bezmiar informacji i coraz większy ogrom chaosu informacyjnego.

2) Brakuje nam świadomości konieczności stworzenia wspólnoty, zajmującej się systematycznym tworzeniem z tych „ziarenek prawdy o rzeczywistości” spójnej uporządkowanej całości.

3) Brak nam idei, która łączyła by tych wszystkich twórczych ludzi w sprawnie działającą wspólnotę.

 

W końcu, jeżeli sobie uświadomimy, że dysponujemy potężnymi środkami technicznymi do przetwarzania i przekazu informacji (komputerami, telefonami komórkowymi i internetem) oraz ogromną rzeszą ludzi, którzy potrafią z łatwością z nich korzystać to musimy sobie zadać kilka prostych pytań:

 

1) Dlaczego nie potrafimy tych problemów systematycznie rozwiązywać?
2) Dlaczego nie potrafimy wykorzystać tego wielkiego kapitały ludzkiego?
3) Dlaczego nie potrafimy wykorzystać tych potężnych środków technicznych?

 

 

3.    PRZYCZYNY BRAKU ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW

 

3.1. Ogólne przyczyny.

 

Jakie są ogólne przyczyny braku działań na rzecz rozwiązywania narastających obecnie coraz bardziej skomplikowanych problemów. Przypuszczamy, że tymi ogólnymi przyczynami są:

 

Większość społeczeństwa jeszcze nie uświadamia sobie zachodzących radykalnych zmian, nadchodzącego kryzysu i wynikających z nich zagrożeń.

Ci, co rozumieją te negatywne zmiany to albo nie widzą potrzeby ich opanowania, albo nawet uznają ten proces za pozytywne zjawisko.

Są pewnie i tacy, którzy dostrzegają negatywną stronę tych zmian, ale nie widzą możliwości ich opanowania.

Są pewnie także tacy, który dostrzegają negatywną stronę tych zmian, ale nie widzą korzyści finansowych (w wymiarze pieniężnym) w jego opanowywaniu.

 

3.2. Zasadnicze przyczyny.

 

Jakie są, więc zasadnicze przyczyny takiego stanu rzeczy? Na podstawie przytoczonej wyżej literatury proponujemy uznać następujące przyczyny tego stanu rzeczy:

 

1) Brak propozycji przekonywujących idei, które może zaakceptować każdy. Idei, stanowiących uporządkowaną, spójną całość, nie zawierających idei wzajemne sprzecznych. Całość, która może łączyć wielu ludzi dobrej woli, do wspólnego działania dla dobra własnego i wspólnego. Idei, która może łączyć ludzi o różnych światopoglądach, których łączą wspólne cele i sposoby ich osiągania.

 

2) Brak propozycji stworzenia światopoglądu rozumnego, opartego na tych ideach. Światopoglądu możliwego do zaakceptowania przez każdego racjonalnie myślącego człowieka. Umożliwiającego współdziałanie wielu dla wspólnego dobra, niezależne od wyznawanego światopoglądu.

 

3) Brak propozycji działań i rozpoczęcie takich działań zmierzających do stworzenia następujących, uporządkowanych zbiorów informacji:

 

spójnego, uporządkowanego, całościowego, syntetycznego zbioru, sprawdzalnych i rzetelnie sprawdzonych informacji o rzeczywistości, stworzonego z rozproszonych cząsteczek prawdy i mądrości, zawartych książkach, czasopismach i artykułach, którą może przyswoić sobie każdy w ciągu kilku dni lub tygodni.

 

spójnego zbioru informacji, umożliwiającego zrozumienie tej wiedzy, a w szczególności przemian zachodzących na naszej planecie, wyjaśniających „Dlaczego tak było” i „Dlaczego tak jest”.

 

4) Brak idei „porywających” znaczącą część społeczeństwa do udziału w ruchu obywatelskim na rzecz kształtowania przyszłości. Zadaniem tego ruchu powinna być edukacja polegająca doskonaleniu wiedzy o rzeczywistości i zrozumienie zachodzących niej zmian, oraz a tej podstawie obmyślanie koniecznych zmian i ich wprowadzanie w życie.

 

5) Brak istnienia odpowiednio dużej wspólnoty, której sensem istnienia byłoby krzewienie mądrości życiowej, a zadaniem koordynacja działań stosujących mądrość życiową do:

 

Efektywnej działalności edukacyjnej, umożliwiającej przemyślane kształtowanie przyszłości.

Sprawnego rozwiązywania problemów życiowych, stosującej twórcze myślenie.

Skutecznej realizacji przyjętych rozwiązań, stosującej twórcze działanie.

 

 

4.    PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW

 

Reasumując powyższe stwierdzenia, stawiamy sobie pytanie: „Co trzeba zrobić, aby systematycznie rozwiązywać te problemy?” Naszym zdaniem trzeba podjąć działania w tych 5-ciu wyżej wymienionych obszarach:

 

1) Przyjąć za naczelną ideę, dążenie do doskonałości oraz za składniki tej naczelnej idei dążenie: do dobra, prawdy i piękna. Jest to realizacja propozycji

 

2) Przyjąć za pilne i podstawowe zadanie stworzenie światopoglądu rozumnego dla każdego racjonalnie myślącego człowieka. To realizacja propozycji 2.

 

3) Przyjąć za ważne na obecnym etapie rozwoju tworzenie internetowej wszechnicy mądrości życiowej, polegające na: zbieraniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i zapisywaniu w pamięciach komputerów rozproszonych cząstek prawdy i mądrości życiowej. Jest to realizacja propozycji 3.

 

4) Przyjąć za ważne zadanie stworzenie odpowiednich warunków do powstania ruchu obywatelskiego, polegającego na tworzeniu w wielu różnych miejscowościach (wsiach, gminach, miastach) wspólnot prowadzących działalność edukacyjną przez internet. Podstawowym zadaniem tych Wspólnot powinno być rozwiązywanie praktycznych problemów życiowych. To rozwiązywanie problemów byłoby najlepszą formą edukacji. Tym wspólnotom proponujemy nadać nazwę Edukacyjnych Wspólnot Internetowych. Jest to realizacja propozycji 4.

 

5) Na koniec proponujemy powołanie wspólnoty, której sensem istnienia jest krzewienie mądrości życiowej, a podstawowym zadaniem koordynacja działalności Edukacyjnych Wspólnot Internetowych w trzech następujących obszarach:

 

w prowadzeniu działalności edukacyjnej, mającej za cel doskonalenie umiejętności kształtowania przyszłości,

w sprawnym rozwiązywaniu problemów życiowych, polegające na doskonaleniu twórczego myślenia dla uzyskania rozwiązań, mających cechę „oczywistej oczywistości”,

w skutecznej i sprawnej realizacji tych rozwiązań, polegające na doskonaleniu twórczego działania.

 

Proponujemy tą wspólnotę nazwać Bractwem Mądrości Życiowej (to realizacja propozycji 5.)

 

 

5.    PROPOZYCJE SPOSOBÓW REALIZACJI ROZWIĄZAŃ

 

Sposób rozwiązywania dzisiejszych problemów życiowych określa prawie jednoznacznie definicja mądrości życiowej, jako narzędzia dla wyszukiwania prawdy.

 

Aby zastosować mądrość życiową do rozwiązywania dowolnych problemów życiowych musimy:

 

Zdobyć wiedzę o interesującej nas dziedzinie rzeczywistości. W tym celu musimy zadać sobie i innym 2 pytania: „Jak było dawniej?”, oraz „Jak jest dzisiaj?”. Aby zrozumieć odpowiedzi na te pytania musimy zadać sobie i innym dodatkowe dwa pytania wyjaśniające: „Dlaczego tak było? oraz „Dlaczego tak jest?”.

 

Ponieważ chcemy zajmować się przede wszystkim przyszłością naszego życia, musimy, więc zadawać sobie dwa dodatkowe ważne pytania: „Jak przypuszczalnie będzie?” oraz najważniejsze pytanie „Jak powinno być?”. Aby można odpowiedzieć na te pytania i uznać je za uzasadnione musimy sobie odpowiedzieć na dwa niemniej ważne pytania: „Dlaczego tak przypuszczalnie będzie?” oraz „Dlaczego tak powinno być?” To ostatnie pytanie powinniśmy tak długo sobie i innym zadawać, aż otrzymamy odpowiedź, którą uznamy za „oczywistą oczywistość”.

 

Mając taką odpowiedź, musimy zadać sobie pytanie: „Co musimy zrobić, aby osiągnąć takie rozwiązanie problemu, jakie powinno być?” Czyli musimy ustalić sposób rozwiązania problemu, czyli jakie musimy stworzyć (zaprojektować) przedsięwzięcie, aby osiągnąć to, co powinno być osiągnięte. Odpowiedź na to pytanie musi nam dać mądrość twórczego myślenia. To pytanie powinniśmy sobie zadawać, aż uzyskamy odpowiedź, którą uznamy za „oczywistą oczywistość”. W wyniku tych przemyśleń otrzymamy akceptowalny projekt przedsięwzięcia.

 

Mając taki projekt, możemy przystąpić do realizowania przedsięwzięcia. Wtedy musimy zadać sobie ostatnie pytanie: „Co musimy zrobić, aby zrealizować projekt, czyli jakie musimy wykonać zadania, aby osiągnąć wyznaczony cel, aby osiągnąć to co powinno być osiągnięte. Musimy określić: jakie musimy podjąć czynności, jakie potrzebujemy środki i ile to nam zajmie czasu. Odpowiedź na te pytania umożliwia mądrość twórczego działania. Umożliwia sprawne rozpoczęcie i zakończenie realizacji przedsięwzięcia.

 

Narzędziami do realizacji tego przedsięwzięcia są projekty:

 

1) Podręcznika Mądrości Życiowej PMŻ

2) Edukacyjnych Wspólnot Internetowych EWI

3) Internetowych Klubów Dialogu IKD

 

Krótkie opisy tych projektów zawiera nasza strona internetowa.

 

 

6.    UZASADNIENIE PROPOZYCJI

 

Inspiracją, podstawą i uzasadnieniem powyższych propozycji są:

 

Dokumenty opracowane w ramach działalności Towarzystwa Krzewienia Przedsiębiorczości, Bractwa Krzewienia Przedsiębiorczości, Bractwa Przedsiębiorczości Życiowej oraz w końcu Bractwa Mądrości Życiowej, opracowane na postawie zebranych „ziarenek prawdy ” wybranych ze zgromadzonej literatury.

 

Literatura wyszczególniona w załączniku do niniejszego opracowania (w wykazie artykułów), oraz w załącznikach do dokumentów opracowanych przez Bractwo, oznaczonych kodem nr 9.2 – 9.4. (książki, czasopisma, artykuły)

 

Praktyczne doświadczenia uzyskane w ramach działalności w Komitetach Obywatelskich (z czasów „Solidarności”), w Radzie Miasta Krakowa oraz ze współpracy z samorządami kilkunastu gmin.

 

 

7.    UWAGI KOŃCOWE

 

A teraz podstawowa uwaga dla czytających niniejsze propozycje. Zawarte w nich stwierdzenia są propozycjami do dyskusji, a nie bezwzględnymi pewnikami (absolutnymi aksjomatami) ani dogmatami. Niniejsze opracowanie jest pierwszą wstępna redakcją propozycji. Opracowanie to wymaga udziału wielu, w nadaniu mu ostatecznego kształtu. Dlatego autorzy „Charakterystyki BMŻ” uznali, za konieczne zakończenie na obecnym etapie prac redakcyjnych i jak najszybsze opublikowanie tych trzech wyżej wymienionych projektów na stronie internetowej Bractwa BMŻ.

 

Jako autorzy niniejszego opracowania, prosimy czytających te propozycje, o zainteresowanie się przede wszystkim zawartymi w nich ideami, oraz o zrezygnowanie z krytyki użytych w nich sformułowań. Mamy, bowiem pełną świadomość konieczności radykalnego skrócenia opracowywanych dokumentów i nadania im prostej przyswajalnej przez każdego formy. Ale najpierw musieliśmy opracować teksty rejestrujący całość przemyśleń. Dopiero potem, po ich opublikowaniu na stronie internetowej będzie można podjąć zespołową korektę tych dokumentów. W naszym Podręczniku PMŻ” przedstawiamy uzasadnienie tych propozycji.

 

Rozumiemy, że dla osób krytycznie i nieufnie nastawionych do obecnej rzeczywistości, niezapoznanych z całością naszych założeń-ideałów, oraz ze znaczeniem użytych w nim słów, zawarte w stwierdzeniach propozycje mogą wydawać się utopią. Ale to nie jest utopia. Sprawdziliśmy, że propozycja „oczywistej oczywistości” sama się realizuje. Wiemy to z własnego doświadczenia i przytoczonej literatury, a w szczególności z informacji zawartych Niezbędnikach Inteligenta nr 8/2011 i 11/2012. Wynika z nich, że coś znaczącego i ważnego udało się już zrobić wielu dla wspólnego dobra. Ci ludzie żyją wśród nas. Możemy się od nich wiele nauczyć.

 

Wieloaspektowe rozwinięcie powyższych propozycji zawarte jest dokumentach Bractwa Mądrości Życiowej. Dokumenty te będą systematycznie opracowywane i będą publikowane na stronie internetowej Bractwa Mądrości Życiowej (nazwa strony WWW.bractwomadroscizyciowej.pl). Po za tym wszystkich zainteresowanych mądrością życiową zapraszamy do serwisu społecznościowego Google plus (Google +) do kręgu pod nazwą Bractwa Mądrości Życiowej oraz do udziału w działalności Bractwa.

 

Bractwo w tej dotychczasowej formie będzie nadal działać i rozwijać swoją działalność. Ale wiemy na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń i innych tego typu organizacji (na przykładzie prof. Rao), ze znaczące efekty będzie można osiągnąć tylko w przypadku uruchomienia przynajmniej kilku Edukacyjnych Wspólnot Internetowych EWI, oraz kilku Internetowych Klubów Dialogu IKD. Oczywistą jest rzeczą jest konieczność włączenia się w działalność Bractwa mózgów osób zainteresowanych krzewieniem mądrości życiowej. Upatrujemy duże możliwości realizacji i rozwoju tych naszych propozycji przy wykorzystaniu w tym celu internetu.

 

 

Zbigniew Miksztal

 

Koordynator działalności Bractwa Mądrości Życiowej

 

 

W „Wykazie wybranych artykułów” (stanowiącym 7-mą część całej charakterystyki nasze strony internetowej) wyszczególniliśmy pozycje, które były inspiracją, a obecnie stanowią podstawę i uzasadnienie potrzeby powołania Bractwa, oraz rozwiązań przyjętych przy projektowaniu organizacji i działalności Bractwa.

 


 02 BMŻ.013217.DPO.DIP.SI3.C2S.Charakter.BMŻ.OWP.WA7.S06.15-06-10.