Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

4. Charakterystyka Edukacyjnych Wspólnot Internetowych

1.    Wprowadzenie

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest krótki opis Projektu Edukacyjnych Wspólnot Internetowych (w skrócie EWI). Projekt jest to opis organizowania i działania wspólnoty prowadzącej działalność E-edukacyjną. Opracowanie jest opisem 4-ciej części charakterystyki strony internetowej Bractwa. Jest to trzecia wersja tej części opracowana w czerwcu 2015 roku, w ramach działalności informacyjno – promocyjnej. Jest syntezą informacji (w pigułce) zawartych w dokumentacji Projektu EWI.

 

Projekt jest syntetyczną kompilacją „ziarenek prawdy i mądrości” o E- edukacji, zebranych z wybranych pozycji literatury, wyszczególnionych w załącznikach 9.2.- 9.4. Literatura ta była i jest: inspiracją, podstawą i uzasadnieniem proponowanych w Projekcie rozwiązań.

 

Projekt jest zbiorem propozycji – tematów: rozmów i dyskusji o E-edukacji i zaproszeniem do wspólnych dalszych przemyśleń, problemów przedstawionych w Projekcie EWI. Zawarte w Projekcie EWI stwierdzenia nie są ani pewnikami- aksjomatami ani niepodważalnymi dogmatami.

 

 

2.    Co to jest Edukacyjna Wspólnota Internetowa?

 

Edukacyjna Wspólnota Internetowa jest to zespół osób, które z własnej inicjatywy zdecydują się na zawiązanie Wspólnoty EWI. Inicjatorem zawiązania Wspólnoty powinien być człowiek, który zdecydował się na stworzenie własnego światopoglądu rozumnego. Światopoglądu opisane w Podręczniku Mądrości Życiowej. Wspólnota EWI to zespół osób, które widzą potrzebę zmiany swojego życia i życia wspólnoty, w której żyją. Które chcą wybrać z zebranej literatury „ziarenka prawdy i mądrości” i na tej podstawie rozwiązywać problemy życiowe członków Wspólnoty i całej Wspólnoty.

 

 

3.    Co to jest projekt Edukacyjnych Wspólnot Internetowych?

 

Projekt Edukacyjnych Wspólnot Internetowych jest przepisem (jak przepis na tort biszkoptowy) na opracowanie programu zorganizowania i działania Wspólnot EWI. Jest podstawowym narzędziem do stworzenia Wspólnoty EWI i samodzielnego rozwiązywania wszelkich problemów życiowych.

 

Projekt EWI jest również narzędziem, umożliwiającym i usprawniającym:

 

1)  Krzewienie mądrości życiowej,
2)  Realizację zadań Bractwa, opisanych w opracowaniu „1.O nas”„
3)  Organizację i działalność Edukacyjnych Wspólnot Internetowych,
4)  Organizację i działalność Internetowych Klubów Dialogu,

 

 

4.    Co zawiera Projekt EWI?

 

W Projekcie EWI przedstawiamy całość problemów związanych z działalnością EWI. Tą całość proponujemy podzielić na 10 następujących części, oznaczonych niżej podanymi symbolami:

 

0.

Problemy ogólne wprowadzające

POW

1.

Mądrość dążeń człowieka

MDC

2.

Mądrość poglądów o wszechbycie

MPW

3.

Mądrość poglądów o człowieku

MPC

4.

Mądrość wiary człowieka

MWC

5.

Wiedza o wszechświecie

WWŚ

6.

Wiedza o świecie

WŚC

7.

Wiedza o wspólnotach

WWN

8.

Wiedza o człowieku

WCW

9.

Problemy inne związane

PIZ

 

Projekt EWI jest w stadium opracowywania. Najważniejszą częścią Projektu jest jego 3-cia częś.

Podręcznik Mądrości Życiowej”. Jest to narzędzie do rozwiązywanie problemów życiowych. Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy drugą wersję tych 4- rech rozdziałów Podręcznika.

 

W związku opracowaniem wstępnego rozdziału Podręcznika PMŻ, pod tytułem „Problemy ogólne wprowadzające” musimy odpowiednio skorygować te 4 rozdziały Podręcznika PMŻ i opracować ich 3-cią wersję. Wersją ta przedstawimy w najbliższy czasie na naszej stronie internetowej.

 

Podstawowym zadaniem Wspólnoty EWI jest działalność edukacyjna. Zainteresowanym proponujemy zastosowanie w tej działalności najnowocześniejszej i najefektywniejszej metody E-edukacji. Polega ona na samodzielnym dokonywaniu wyboru problemów do rozwiązania, samodzielnym zbieraniu literatury, wyławiania z niej „ziarenek prawdy i mądrości” o danym problemie. Tworzenia z tych „ziarenek prawd i mądrości” narzędzi do wymyślania własnych rozwiązań. Jest to edukacja twórczego myślenia i działania, z wykorzystaniem komputerów i internetu.

 

Każda Wspólnota EWI może zapoznać się z wersja roboczą Projektu EWI. Wszystkim zainteresowanym dostarczymy te wersje (bezpłatnie). Oznacza to, że Wspólnoty mogą, na podstawie powyższych informacji, same obmyślić swoją działalność oraz rozwiązywać swoje problemy życiowe.

 

 

5.    Po co to proponujemy?

 

To, co proponujemy w Projekcie EWI jest propozycją dla tych wszystkich, którzy chcieliby z jakąś pasją kierować swoim życiem i życiem wspólnoty. Dla tych, którzy widzą lub czują potrzebę wprowadzenie zmian w swoim życiu i życiu wspólnoty. Zmian, o których piszemy w punkcie 2-gim „Inspiracje dla naszej strony internetowej” w opracowaniu „0.Nasza strona internetowa”. To wszystko proponujemy, bo wiemy, wierzymy, bo jesteśmy przekonani, że:

 

1)  Prof. Marcin Król ma rację, byliśmy głupi, musimy zacząć się zmieniać. Zawsze myśleliśmy, że wystarczy nam wolność, a zapomnieliśmy o braterstwie i równości. W ogóle nie pomyśleliśmy o możliwości i powinności dążenia do: doskonałości, dobra, prawdy i piękna.

 

2)  Świat zaczął się gwałtownie zmieniać, i my musimy się zmieniać. Musimy rozumieć zachodzące przemiany, musimy nauczyć się wykorzystywać nadążające się szanse i przeciwdziałać ujawniającym się zagrożeniom.

 

3)  Świat stał się globalną wioską. To podstawowa przyczyna rozwoju wielu krajów. Ale konkurencja krajów rozwijających, stwarza negatywne zjawiska w krajach rozwiniętych.

 

4)  Globalna wioska umożliwia bogacenie się niewielu, coraz szybszy wzrost ludzi niewyobrażalnie bogatych, oraz coraz szybszy wzrost ilości bezrobotnych i ludzi wykluczonych.

 

5)  Wyczerpały się, bowiem proste czynniki rozwoju. Bogactwa nie można mnożyć w nieskończoność. Czas nauczyć się nowego życia.

 

6)  Świat stał się globalną wioską, wykorzystującą w sposób rabunkowy zasoby naszej Ziemi. Bo jest nas za dużo.

 

7)  Świat obecnie jest tak zorganizowany, że władze państw są zależne od możnych tego świata (oligarchów). Możni tego świata bogacą się coraz bardziej i nie mają żadnych powodów, aby cokolwiek zmienić.

 

8)  Tylko społeczeństwo jest zainteresowane naprawą globalnej wioski i tylko oświecone społeczeństwo może wprowadzić konieczne zmiany.

 

9)  Wprowadzanie takich zmian należy zacząć od podstaw, od uporządkowana informacji zapisanych w naszych mózgach, czyli od naszych światopoglądów.

 

 

6.    Dlaczego to proponujemy?

 

To wszystko proponujemy, dlatego, bo wiemy, wierzymy, jesteśmy przekonani, że:

 

1)  Potrzebne zmiany w naszym myśleniu o wszechświecie, świecie, wspólnotach człowieczych i człowieku nie zapewnią nam ani szkoły ani uczelnie, bo uważają, że to zadanie religii.

 

2)  Wszystkie znaczące religie powstały przed wiekami (przed 4-ma i 2-ma tysiącami lat), w czasach, kiedy nie istniała nauka, istniała znikoma wiedza o rzeczywistości. Nikt wtedy nie wiedział, jak wygląda wszechświat, świat, przyroda Planety Ziemi. Nikt nie wiedział jak zbudowana materia, co to jestenergia, informacja. Jak zbudowane jest ciało człowieka, a w szczególności mózg człowieka.

 

3)  Wszystkie pojęcia i stwierdzenia tych znaczących religii są tworami wyobraźni ludzi szczególnie uzdolnionych, przekazywane ludowi do wierzenia, bez wprowadzania koniecznych dzisiaj zmian.

 

4)  Potrzebne zmiany w naszym myśleniu, potrzebne dla rozwiązywania dzisiejszych problemów, muszą zacząć wprowadzać ludzie twórczo myślących, dysponujący rozumnym światopoglądem.

 

5)  Potrzebne zmiany powinniśmy i musimy zacząć wspólnie wprowadzać, rozwiązując dzisiejsze problemy naszego życia, organizując wspólnoty E-edukacyjne ludzi twórczo myślących.

 

6)  W dzisiejszych czasach w każdej wspólnocie żyje od 1-5 % ludzi chcących działać dla dobra własnego i wspólnego. Przyjmując tą najniższa wartość, w świecie żyje około 70 milionów takich ludzi, w Polsce około 300 tysięcy, a w aglomeracji Krakowa 10 tysięcy.

 

7)  Gdyby tylko ci ludzie wspólnie zaczęli działać świat zmierzałby ku szczęśliwości, świat zacząłby stawać się wymarzonym rajem.

 

 

 

Zbigniew Miksztal

 

Koordynator działalności Bractwa Mądrości Życiowej

 


04 BMŻ.013413.DPO.DIP.SI3.C4S.Charakter.EWI.OWP.WA3.S03.15-06-10.