Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

0. P. M. Ż. – Problemy Ogólne Wprowadzające v.1

BMŻ. Dokumentacja Bractwa Mądrości Życiowej BMŻ (całość)

4. Dokumentacja Projektu EWI EWI (0.nadzbiór)

4.3. Podręcznik Mądrości Życiowej PMŻ (1.zbiór)

4.3.0. Problemy Ogólne Wprowadzające POW (2.podzbiór)

4.3.0.1. Charakterystyka Podręcznika CHP (3.naddział)

4.3.0.1.1. Opis Wyników Przemyśleń OWP (4.dział)

4.3.0.1.1.8. Wyd. Rob. Wersja 8 S16 13-07-09=15-06-01. WR8 (5.poddział)

Czytaj więcej: 0. P. M. Ż. – Problemy Ogólne Wprowadzające v.1

0. P. M. Ż. – Problemy Ogólne Wprowadzające v.2

PODRĘCZIK MĄDROŚCI ŻYCIOWEJ

PROBLEMY OGÓLNE WPROWADZAJACE Charakterystyka Podręcznika

Autor: Edukacyjna Wspólnota Internetowa EWI 31-952 Kraków Wersja S23 WP8 z 15-08-24
Redaktor opisu: Zbigniew Miksztal

0.    ZAGADNIENIA OGÓLNE WPROWADZAJĄCE

0.1.   Wprowadzenie merytoryczne

 

Podręcznik Mądrości Życiowej (w skrócie PMŻ) jest propozycją: Sensu Życia Człowieka (SŻC), Sensu Istnienia Wspólnoty człowieczej (SIW), oraz Światopoglądu Rozumnego Człowieka XXI wieku (ŚRC). Podręcznik PMŻ jest narzędziem umożliwiającym i usprawniającym wspólne działania dla wspólnego dobra. Sensem tego działania jest dążenie do: doskonałości i do dobrostanu.

 

Czytaj więcej: 0. P. M. Ż. – Problemy Ogólne Wprowadzające v.2

1. Mądrość dążęń człowieka

0.     WPROWADZENIE

1)    Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis wyników przemyśleń na temat idei dążeń człowieka. Jest to opis najważniejszych idei stanowiących sens życia człowieka i  które można uznać za „oczywistą oczywistość”. 

Opracowanie jest pierwszym, najważniejszym rozdziałem Podręcznika Mądrości Życiowej. Podręcznika stanowiącego propozycję światopoglądu rozumnego człowieka XXI wieku. Światopoglądu opartego na „filozofii idei”, celach i zadaniach Bractwa, przedstawionych w opracowaniu „O nas” (zmieszczonym na naszej stronie internetowej <bractwomadroscizyciowej.pl>). 

Czytaj więcej: 1. Mądrość dążęń człowieka

3. Mądrość poglądów o człowieku

Podręcznik Mądrości Życiowej Trzeci rozdział Podręcznika                                                   

 1. 0.ZAGADNIENIA OGÓLNE WPROWADZAJĄCE
  1. 0.0.WPROWADZENIE
  2. 0.1.CHARAKTRYSTYKA OPRACOWANIA
   1. 0.1.0.Spis treści
   2. 0.Zagadnienia ogólne wprowadzające
    1. 0.Wprowadzenie
    2. 1.Charakterystyka opracowania
    3. 1.0.Spis treści
    4. 1.1.Przedmiot opracowania
    5. 1.2.Cele opracowania
    6. 1.3.Zadania opracowania
    7. 1.4.Słownictwo opracowania
    8. 1.5.Podstawa opracowania
    9. 1.6.Punkt wyjścia opracowania
     1. Powstanie i rozwój człowieka
     2. Różnice pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem
     3. Powstanie i rozwój wspólnot człowieczych
     4. Powstanie i rozwój mowy
     5. Powstanie i rozwój wiedzy
     6. Powstanie i rozwój światopoglądu człowieka
     7. Powstanie i rozwój elit
     8. Powstanie i rozwój ludu
     9. 0.1.1. Przedmiot opracowania
     10. 0.1.2.Cele opracowania
     11. 0.1.3.Zadanie opracowania
     12. 0.1.4.Słownictwo opracowania
     13. 0.1.5.Podstawa opracowania
     14. 0.1.6.Punkt wyjścia opracowania

      Czytaj więcej: 3. Mądrość poglądów o człowieku

4. Mądrość wiary człowieka

Podręcznik Mądrości Życiowej  Czwartyrozdział Podręcznika                                                                     

0.ZAGADNIENIA OGÓLNE WPROWADZAJĄCE

0.1.WPROWADZENIE

0.2.CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

0.2.0.Spis treści

Mądrość wiary człowieka to propozycja wiary człowieka XXI wieku. Wiary, która „przymusza” człowieka do dążenia do doskonałości, dobra, prawdy i piękna. To propozycja wiary, która wyklucza stwierdzenia (aksjomaty, dogmaty) wzajemnie sprzeczne, wzajemnie się wykluczające. To wiara człowieka, która ogranicza lub wyklucza sprzeczności pomiędzy wiarą a wiedzą. Która umożliwia współpracę każdego z każdym, wszystkich ze wszystkimi. Umożliwia twórczą współpracę ludzi o różnych światopoglądach.

Czytaj więcej: 4. Mądrość wiary człowieka